Photoset #636 - Classic Heart Pine T&G Flooring / Douglas Fir timbers & Heart Pine flooring

Photoset #636 
Description: Classic Heart Pine T&G Flooring / Douglas Fir timbers & Heart Pine flooring 
Photoset Type: Project
# Photos: 5
Date: Mar 28, 2008